Back to top

HLA typering niet familiale donor (confirmatie )

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep Moleculaire biologie - HLA
Code 19704
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten DNA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml bloed op EDTA
Analysevolume 100-500µl DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 2 jaar na DNA extractie
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 21 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - HLA
Techniek/methode NGS
Toestel Miseq, Nextseq
Interpretatie De genproducten van het HLA-systeem zijn te verdelen in HLA-klasse I en klasse II celmembraangebonden glycoproteïnen, enkele complementfactoren (C2, C4, Bf), het enzym 21-hydroxylase en tumor necrosis factor (TNF). Tot de HLA-klasse I antigenen behoren de HLA-A, -B en -C moleculen, die voorkomen op het celoppervlak van alle kernhoudende cellen en trombocyten en een belangrijke rol spelen in transplantatie en transfusie. HLA-klasse II antigenen die bepaald worden, zijn HLA-DRB1,DQB1, DPB1.
Deelname EKE EPT Maastricht
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 5 x 230€ (A,B,C,DR,DQ), 555494-555505 (DPB1)
B-waarde B4000
Zoektermen HLA
Versiedatum 17/04/2023