Back to top

HLA gerelateerde antigenen (DR,DQ) Narcolepsie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep Moleculaire biologie - HLA
Code 19741
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten DNA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml bloed op EDTA
Analysevolume 100 µl DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 2 jaar na DNA extractie
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 21 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire B
Techniek/methode NGS
Toestel Luminex, Miseq, Nextseq
Interpretatie Narcolepsie of slaapziekte is een neurologische afwijking die gekenmerkt wordt door aanvallen van slaapzucht. Een tweede belangrijk symptoom is het plotseling bilateraal verlies van spiertonus (cataplexie).Vrijwel alle narcolepsie patiënten bezitten het HLA-DRB1*1501, -DQA1*0102, -DQB1*0602 (= HLA-DR15/-DQ6) haplotype. De sterke, vrijwel volledige associatie van narcolepsie met het HLA-DRB1*1501 allel betekent dat HLA-DR15-typering een nuttige bijdrage kan leveren aan de diagnostiek van narcolepsie. Bedacht moet worden dat de frequentie van HLA-DRB1*15 in de normale bevolking 25% bedraagt. De afwezigheid van het HLA-DRB1*15 haplotype is dan ook een belangrijk argument tegen de diagnose, zodat dan andere oorzaken voor hypersomnie of cataplexie moeten worden overwogen.
Deelname EKE EPT Maastricht
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
B-waarde Geen nomenclatuur: €80 per locus (DRB1 en DQB1)
Versiedatum 11/03/2022