Back to top

HLA gerelateerde antigenen (A*29) Birdshot retinopathie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep Moleculaire biologie - HLA
Code 19743
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten DNA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml bloed op EDTA
Analysevolume 100 µl DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 2 jaar na DNA extractie
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 14 dagen voor lage resolutie; 21 dagen voor hoge resolutie indien nodig
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire B
Techniek/methode PCR-SSO
NGS
Toestel Luminex, Miseq, Nextseq
Interpretatie Birdshot chorioretinopathie kenmerkt zich door een aandoening van het vaatvlies en het netvlies van het oog.
Birdshot chorioretinopathie vertoont een vrijwel volledige associatie met het HLA-A29 antigeen.
Deelname EKE EPT Maastricht
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
B-waarde Geen nomenclatuur: €80 per locus; indien HLA-A29 aanwezig, wordt hoge resolutie uitgevoerd en de prijs verdubbeld. Max prijs aldus 2 x 80€
Versiedatum 11/03/2022