Back to top

HLA gerelateerde Abacavir overgevoeligheid (B*57:01)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep Moleculaire biologie - HLA
Code 19744
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten DNA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml bloed op EDTA
Analysevolume 100-500µl DNA met een minimum concentratie van 20ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 2 jaar na DNA extractie
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 14 dagen voor lage resolutie; 21 dagen voor hoge resolutie indien nodig
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire B
Techniek/methode PCR-SSO
NGS
Toestel Luminex, Miseq, Nextseq
Interpretatie Abacavir is een geneesmiddel ter behandeling van HIV infecties. Hypersensitiviteit voor Abavavir kan ernstig en potentieel fataal zijn en is geassocieerd met HLA-B*57:01. Screening voor HLA-B*57:01 wordt door FDA aanbevolen alvorens Abacavir therapie op te starten.
Deelname EKE EPT Maastricht
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
B-waarde Geen nomenclatuur: €80 per locus (HLA-B) ; indien HLA-B57 aanwezig, wordt hoge resolutie uitgevoerd en de prijs verdubbeld. Max prijs aldus 2 x 80€
Versiedatum 11/03/2022