Back to top

TRALI ( Tranfusion Related Acute Lung Injury)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code 19780
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten serum en DNA
Recipient voorkeur Klonter en EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed op klontertube en EDTA
Analysevolume 500µl serum; 100-500 ul DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling -20°C tot 23°C tot 14 dagen na staalafname (serum); kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname (DNA)
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 14 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid HLA; Werkpost HLA-serologie
Techniek/methode Luminex en SSO-Luminex
Mogelijke interferenties Aanwezigheid van ATG in het serum kan vals positief resultaat geven bij de antistofscreening; deze interferentie wordt echter niet gedetecteerd bij de antistofidentificatie die steeds volgt op een positieve antistofscreening.
Toestel Luminex
Referentie waarden HLA antistoffen: negatief
Interpretatie Transfusion related acute lung injury (TRALI) is een zeldzame maar ernstige transfusiereactie met respiratoire insufficiëntie, longoedeem, hypotensie < 6 uur na transfusie van plasma bevattende bloedproducten. Meestal is de oorzaak aanwezigheid van HLA of granulocyten antistoffen in het bloedproduct die reageren met leucocyten / granulocyten van de ontvanger . Dit wordt geanalyseerd in het donorcentrum. In zeldzame gevallen heeft de patiënt HLA antistoffen gericht tegen HLA antigenen van het bloedproduct. Deze aanvraag geldt dan ook voor de HLA antistofscreening en HLA typering bij de ontvanger/patiënt.
Deelname EKE Instand en EPT Maastricht
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 555553-555564 (indien negatief) en 5556290-556301 (indien klasse 1 positief) en/of 555575-555586 (DR) en 556673-556684 (indien klasse II positief); HLA typering : 555332-555343
B-waarde B 1000 ; B 6000; B 1000; B 6000 ; B3000
Versiedatum 11/03/2022