Back to top

TA-GvHD (Transfusie geassocieerde GVHD)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code 19800
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perfieer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten DNA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed op EDTA
Analysevolume 100-500µl DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling -20°C tot 23°C tot 14 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 14 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid HLA; Werkpost HLA-serologie
Techniek/methode Luminex
Mogelijke interferenties Aanwezigheid van ATG in het serum kan vals positief resultaat geven bij de antistofscreening; deze interferentie wordt echter niet gedetecteerd bij de antistofidentificatie die steeds volgt op een positieve antistofscreening.
Toestel Luminex
Referentie waarden Negatief
Interpretatie TA-GvHD is een ernstige transfusiereactie die optreedt enkele dagen tot weken na transfusie met symptomen vergelijkbaar met een GvHD waarbij mmuuncompetente lymfocyten uit een bloedproduct door de ontvanger niet vernietigd worden en een immuunreactie genereren tegen de ontvanger. Zeldzame bijwerking die met name wordt gezien bij immuungecompromiteerde patiënten en bij onbestraalde transfusies tussen haplo-identieke individuen. Slechts 10% overleving, meestal met chronische GvHD.
Preventie

Bestraling van erythrocyten- en trombocytenconcentraten voor bekende risicogroepen; zie Indicaties bestraalde bloedproducten

Deelname EKE Instand
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 555553-555564 (indien negatief) en 5556290-556301 (indien klasse 1 positief) en/of 555575-555586 (DR) en 556673-556684 (indien klasse II positief)
B-waarde B 1000 ; B 6000; B 1000; B 6000
Versiedatum 11/03/2022