Back to top

Refractoriteit voor thrombocyten transfusie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code 19770
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten serum en DNA
Recipient voorkeur Klonter en EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed op klontertube en EDTA
Analysevolume 500µl serum; 100-500 ul DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling -20°C tot 23°C tot 14 dagen na staalafname (serum); kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname (DNA)
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 14 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid HLA; Werkpost HLA-serologie
Techniek/methode Luminex en SSO-Luminex
Mogelijke interferenties Aanwezigheid van ATG in het serum kan vals positief resultaat geven bij de antistofscreening; deze interferentie wordt echter niet gedetecteerd bij de antistofidentificatie die steeds volgt op een positieve antistofscreening.
Toestel Luminex
Referentie waarden HLA antistoffen: negatief
Interpretatie Refractoriteit voor thrombocyten transfusie wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst (post transfusie increments) na 2 onafhankelijke bloedplaatjestransfusies. Dit betekent dat er een opbrengst is < 5000-7500 10 of 60 min na transfusie.
Meestal is de oorzaak niet-immunologisch (80%) . Immunologische oorzaken omvatten HLA klasse 1 antistoffen (23% bij multitransfusie patiënten), HPA (2-8%), ABO en drug induced antistoffen.
Deelname EKE Instand en EPT Maastricht
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 555553-555564 (indien negatief) en 5556290-556301 (indien klasse 1 positief) en/of 555575-555586 (DR) en 556673-556684 (indien klasse II positief); HPA antistoffen: 555612 ; indien positief 555656 ; HPA typering : 556312 (x6)
B-waarde B 1000 ; B 6000; B 1000; B 6000
Versiedatum 11/03/2022