Back to top

PTP (Post Transfusie purpura)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code 19790
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten serum en DNA
Recipient voorkeur Klonter en EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed op klontertube en EDTA
Analysevolume 500µl serum; 100-500 ul DNA met een minimum concentratie van 20 ng/µl
Bewaarcondities en voorbehandeling -20°C tot 23°C tot 14 dagen na staalafname (serum); kamertemperatuur tot 28 dagen na staalafname (DNA)
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 14 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid HLA; Werkpost HLA-serologie
Techniek/methode PakLx; Luminex, SSP
Toestel Luminex
Referentie waarden HPA antistoffen: negatief
Interpretatie PTP is een ernstige transfusiereactie die optreedt 5 tot 10 dagen na transfusie van bloedplaatjes en een diepe thrombopenie en purpura veroorzaakt. De oorzaak ligt in de aanwezigheid van HPA antistoffen tegen de getransfundeerde trombocyten. Via complexen worden de eigen trombocyten van de ontvanger ook afgebroken. Dit treedt vrijwel uitsluitend op bij vrouwen met één of meerdere zwangerschappen in de anamnese. Bij deze aandoening worden HPA antistoffen en indien positief ook een HPA typering uitgevoerd bij de patiënt en dienen HPA compatibele thrombocyten en erythrocyten te worden voorzien.
Deelname EKE Instand en UKNeqas
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 555612 ; indien positief : 555656; HPA typering : 556312 ( x6)
B-waarde B1000 ; indien positief: B1000
Versiedatum 11/03/2022