Back to top

Opzoeken HLA klasse I antistoffen (bij polytransfusie)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code 19750
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur Klonter
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed op klontertube
Analysevolume 500µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling -20°C tot 23°C tot 14 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 14 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid HLA; Werkpost HLA-serologie
Techniek/methode Luminex
Mogelijke interferenties Aanwezigheid van ATG in het serum kan vals positief resultaat geven bij de antistofscreening; deze interferentie wordt echter niet gedetecteerd bij de antistofidentificatie die steeds volgt op een positieve antistofscreening.
Toestel Luminex
Referentie waarden Negatief
Interpretatie HLA antistoffen zijn antistoffen gericht tegen HLA antigenen die door de patiënt als vreemd worden herkend; HLA antistoffen ontstaan enkel na immunisatie tgv zwangerschap of transfusie en zijn gericht tegen de HLA antigenen van de baby of van de bloedcomponent. HLA antistoffen kunnen oorzaak zijn van bloedplaatjesrefractoriteit of transfusiereacties. Daarnaast kunnen HLA antistoffen bij een patiënt gericht zijn tegen de HLA antigenen van de potentiële donor waardoor mogelijke afstoting kan ontstaan tegen het donorweefsel.
Indien HLA klasse I antistoffen aanwezig bij een polytransfusie patiënt, wordt bijkomend HLA typering uitgevoerd.
Deelname EKE Instand
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 555553-555564
B-waarde B 1000
Versiedatum 11/03/2022