Back to top

HLA kruisproef (virtueel)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code 19710
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten serum
Recipient voorkeur Klonter
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed op klontertube
Analysevolume 500µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling -20°C tot 23°C tot 14 dagen na staalafname
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 14 d na staalafname
Transport voorwaarden kamertemperatuur
Analyse frequentie Wekelijks
Antwoordtijd 10 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid HLA; Werkpost HLA-serologie
Techniek/methode Luminex
Mogelijke interferenties Aanwezigheid van ATG in het serum kan vals positief resultaat geven bij de antistofscreening; deze interferentie wordt echter niet gedetecteerd bij de antistofidentificatie die steeds volgt op een positieve antistofscreening.
Toestel Luminex
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Het opsporen van HLA antistoffen die gericht zijn tegen HLA antigenen van de kandidaat donor (donor specifieke HLA antistoffen)
Deelname EKE UCLA
Accreditatie EFI-accreditatie
Aanvraagformulier AFAZFAB00003: Aanvraagbrief voor HLA/HPA/Moleculaire immunohematologie/ Printen van SCT kaartje
RIZIV nr 555553-555564 (indien negatief) en 5556290-556301 (indien klasse 1 positief) en/of 555575-555586 (DR) en 556673-556684 (indien klasse II positief)
B-waarde B 1000 ; B 6000; B 1000; B 6000
Versiedatum 17/04/2023