Back to top

Granulocyten antistoffen (enkel intern aan te vragen door HLA labo)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Weefselcompatibiliteit
Groep HLA-serologie
Code GRA.AS_VZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum
Mininum vereiste volume serum 2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst staal gelabeld met naam, voornaam en geboortedatum of unieke identifier + datum staalafname
Acceptatiecriteria bijaanvraag zie website dienst voor het bloed - aanvraagpad HILA
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie maandelijks
Antwoordtijd 6 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. B. Cauwelier
Aanvraagformulier zie website dienst voor het bloed - aanvraagpad HILA
Cumulregel maximum 1
RIZIV nr 555671-555682
B-waarde 350
Versiedatum 11/03/2022