Back to top

Detectie van adenovirus type 40-41 in stoelgang --> zit opgenomen in gastro-intestinale screening via TAC (zie moleculaire microbiologie)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Virologie
Groep Virale antigen-bepaling
Code DADEFE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Recipient voorkeur Potje
Mininum vereiste volume 250 µL
Speciale afname condities Kind jonger dan 2 jaar, of diarree/colitis bij immuungedeprimeerde patiënt
Bewaarcondities en voorbehandeling Bij 2-8°C gedurende maximum 5 dagen
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Op kamertemperatuur binnen 2 uur; indien langer: bij 2-8°C bewaren en transporteren
Analyse frequentie Dagelijks ingezet per 8 stalen (batch)
Antwoordtijd zie TAC
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 30 min.
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Gespecialiseerde bacteriologie en parasitologie
Techniek/methode Taqman Array Card
Toestel Viia-7
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Enkel detectie van type 40-41. In immuungedeprimeerde patiënten met duidelijke kliniek (vaak gepaard gaande met temperatuur en andere gegeneraliseerde symptomen) is het aangewezen om meerdere types op te sporen dmv PCR op stoelgang of in bloed.
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Laboratoriumtesten voor microbiologie
Cumulregel Max.1x/episode
Diagnoseregel Snelle, directe identificatie van adenovirus in stoelgangsstalen.
RIZIV nr 552333-552344
B-waarde B200
Versiedatum 5/07/2023