Back to top

Viramune (= Nevirapine)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Virologie
Groep Therapeutische Drugmonitoring
Code VIRAMU
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Li-heparine plasma
Recipient voorkeur serum geltube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 250 µL
Speciale afname condities Heparinebuis zonder gel. Centrifugatie van het bloed dient te gebeuren binnen de 2 uur.
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd < 15 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium , De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode LC-MSMS, eigen methode
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden > 3.4
Accreditatie Neen
B-waarde 45 euro pseudocode ten laste van de patiënt (voor de monitoring van verschillende anti-retrovirale middelen samen blijft het 45 euro)
Zoektermen nevirapine
Versiedatum 5/07/2023