Back to top

Ganciclovir

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Virologie
Groep Therapeutische Drugmonitoring
Code GCV
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur EDTA-plasma, serum
Recipient voorkeur EDTA tube, klonter
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 200 µL (per analyserun 50µL injectie)
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast 2-8°C of kamertemp gedurende 72u, indien bewaring >72u: diepvries -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities & archiefpositie), is dit toegelaten.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur (maximaal 25°C)
Indien omgevingstemperatuur >25°C bedraagt, dient er een koelelement voorzien te worden tijdens transport.
Analyse frequentie op aanvraag
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 12 uur (op weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Operationele Eenheid Chromatografie en Spectrometrie
Techniek/methode HPLC-DAD
Mogelijke interferenties Na drie vries-dooi cycli blijven aciclovir, ganciclovir en guanosine voldoende stabiel om nog kwantitatief bepaald te worden in een patiëntenstaal.
Invloed van licht: gedurende minstens 72u stabiel in licht.
Toestel Hitachi LaChrom ULTRA (VWR)
Eenheid of kwalitatief µg/mL
Referentie waarden Dalspiegel in volwassenen met CMV-infectie/ziekte: >2 µg/mL op dag 2
Piekspiegel: 5-12,5 µg/mL
Profylaxie & therapie van CMV-retinitis in AIDS: >0,6 µg/mL
Toxisch: >20 µg/mL
Interpretatie LLOQ wordt vastgelegd op 0,50 µg/mL.
Deelname EKE SKML
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max.3 xenobioticum-dosages/staal
Diagnoseregel Dosering van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC og GC) of met een minstens evenwaardige methode, muv de farmaca vermeld onder therapeutische monitoring, paracetamol, salicylaten, ethanol, methanol, glycolen en hogere alcoholen.
RIZIV nr 547153-547164
B-waarde B1600
Versiedatum 5/11/2021