Back to top

Vrije PSA/ Totaal PSA ratio

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Tumormerkers
Code VPSA
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 500 µl
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Ingevroren
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd < 1week
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling laboratoria ZNA
Techniek/methode chemiluminescentie
Mogelijke interferenties Hemolyse en lipemie
Toestel Cobas Roche Diagnostics
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden <15 %: verlaagd ; 15 - 25 %: grijze zone ; >25 %: verhoogd
De probabiliteit voor prostaatcarcinoom is verhoogd in geval van verlaagde ratio's.
Wordt uitgevoerd bij totaal PSA waarden tussen 2 - 20 µg/L.
Interpretatie Te beoordelen in functie van totaal PSA. De hoeveelheid PSA in het serum dat gecomplexeerd is aan alfa-1-antichymotrypsine is hoger bij prostaatcarcinoom (PCa) dan bij benigne prostaathypertrofie (BPH).
Deelname EKE EKE BIO-RAD EQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier De waarde van totaal PSA moet meegestuurd worden.
Diagnoseregel PSA tussen 4 - 10 ng/ml
RIZIV nr geen RIZIV nomenclatuur (12,47 € ten laste van patiënt)
Versiedatum 23/08/2021