Back to top

Alfa-1-antitrypsine fenotypering

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Inflammatiemerkers
Code A1ATF
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum-gel tube
Mininum vereiste volume 200 µL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 2-maandelijks
Antwoordtijd <3 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Laboratoria UZ Antwerpen
Techniek/methode Iso-elektrische focusering
Hydragel A1AT
Hydrasys Focusing (Sebia)
visuele aflezing
Toestel Hydrasys 2 (Sebia)
Eenheid of kwalitatief NVT
Referentie waarden NVT
Interpretatie Een alfa-1 antitrypsine deficiëntie (autosomaal recessief) is een aandoening die de long, de lever en de huid kan aantasten. In de long kan de aandoening COPD veroorzaken (emfyseem en bronchiëctasieën). Met behulp van een alfa-1 antitrypsine fenotypering kan het risico op emfyseem beter ingeschat worden.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Diagnoseregel Bepalen van het alfa1-proteaseinhibitor (alpha1-antitrypsine) fenotype (Maximum 1) (Diagnoseregel 131, 133)
RIZIV nr 544854-544865
B-waarde 600
Zoektermen alfa-1 antitrypsine fenotypering
Versiedatum 23/08/2021