Back to top

Opsporen en kwantificatie van cryoglobulinen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Gammopathieën
Code CGL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur droge tube
Mininum vereiste volume 7,5 mL
Analysevolume 2 mL serum
Speciale afname condities Afname van 7,5 mL bloed in droge tube voorverwarmd op 37°C is vereist.
Bewaarcondities en voorbehandeling Na afname dient het staal op 37°C naar het labo gebracht te worden. Hou het staal warm tussen de handen of plaats het in een warmwaterbad van 37°C. Na ontvangst in het labo wordt de buis onmiddellijk in de broedstoof op 37°C geplaatst. Daarna wordt het volgens de daarvoor voorziene procedure gecentrifugeerd en wordt tot slot minimum 2 mL serum afgezonderd.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, volgens de juiste bewaarcondities naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Bijaanvraag niet mogelijk wegens strikte pre-analytische behandeling.
Transport voorwaarden - Na afname dient het staal op 37°C naar het labo gebracht te worden. Hou het staal warm tussen de handen of plaats het in een warmwaterbad.

- Stalen van exteren labo's dienen bovenstaande voorbehandeling reeds doorlopen te hebben.
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd < 10 dagen (minimum 7 dagen voor het opsporen en minimum 8 uur voor de kwantificatie)
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode - Opsporen door precipitatie onder gecontroleerde condities.

- Indien positief wordt een elektroforese, immunofixati en kwantiatieve bepaling van de immunoglobulines uitgevoerd.

- Ook wordt een reumafactor op dit precipitaat uitgevoerd.
- Deze resultaten worden gebundeld en een type cryoglobulines wordt gerapporteerd.
Mogelijke interferenties Het bloedstaal moet vanaf de afname tot het centrifugeren voortdurend op 37 °C gehouden worden. Zoniet kan dit aanleiding geven tot vals negatieve resultaten.
Toestel Cobas 8000 (Roche) + Capillarys 2 (Sebia) + Hydrasys 2( Sebia)
Eenheid of kwalitatief NVT
Referentie waarden Negatief
Interpretatie De bepaling van cryoglobulinen kan informatie geven bij:
  • ernstige verdenking op een multipel myeloom zonder dat een M-proteïne wordt gevonden (er hoeft geen koudeafhankelijke symptomatologie aanwezig te zijn).
  • klinische of laboratoriumbevindingen, zoals het voorkomen van ernstige koude-afhankelijke symptomatologie, vasculitis, artritis, nefritis, neuropathie, chronische hepatitis (m.n. de extrahepatische en auto-immuunmanifestaties bij chronische hepatitis C virus-infecties), hoge reumafactor-titers zonder duidelijke reumatische ziekte, sterk verlaagde C4-spiegels.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
B-waarde Opsporen : 60 Identificatie: 900
Versiedatum 23/08/2021