Back to top

Immunofixatie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Gammopathieën
Code IFIX
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum-gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum en cellen kunnen de stalen tot max. 72 uren bewaard worden in de koelkast en 1 maand in diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 3 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd < 4 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode Agarosegel immunofixatie of capillaire electroforese/immunosubstractie (immunotypering)
Mogelijke interferenties - Heparine (fibrinogeenband in beta-gamma overgangszone op electroforese gel); high-dose hook effect op gel bij zeer hoge paraproteinemie.
- Daratumumab (Darzalex) is een humaan monoklonaal antilichaam die gebruikt wordt bij volwassenen met recidiverend en refractair mulitpel myeloom (anti CD38). Dit monoclonaal antilichaam, IgG-kappa, kan gedetecteerd worden via serumproteïne-electroforese als immunofixatie, die beide gebruikt worden voor de klinische monitoring van endogeen myeloomproteïne. Deze interferentie kan invloed hebben op de bepaling van de complete respons en van de ziekteprogressie. Aanwezigheid van Daratumumab op de electroforese en/of immunofixatie kan aangetoond worden door middel van een immunofixatie met anti-Daratumumab antilichamen (DIRA-test).
Toestel SEBIA Hydrasys 2 of Capillarys (immunotypering)
Eenheid of kwalitatief kwalitatief (visuele interpretatie)
Referentie waarden NVT
Interpretatie Monoclonale of biclonale banden kappa en/of lambda met of zonder IgG, IgA, of IgM. Cave IgD (of zeldzaam IgE) myeloom indien enkel kappa of lambda positief.
Deelname EKE EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Diagnoseregel 8: Enkel indien een abnormale band wordt waargenomen bij de electroforese van serumproteïnen of bij een patiënt onder behandeling wegens paraproteïnemie.
RIZIV nr 542032-542043
B-waarde 900
Versiedatum 23/08/2021