Back to top

Elektroforese (serum)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Gammopathieën
Code EP
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum-gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 100 µL serum
Speciale afname condities plasma stalen zijn niet toegestaan !
Bewaarcondities en voorbehandeling Max. 10 dagen in koelkast.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode Capillaire elektroforese met berekening van de concentratie albumine, alfa1, alfa2, beta en gamma globulines aan de hand van het totaal eiwitgehalte.
Mogelijke interferenties heparineplasma (fibrinogeenband in betazone)
Toestel Capillarys 2 (Sebia)
Eenheid of kwalitatief g/L en %
Referentie waarden albumine (berekend) 39-54 g/L of 54,6-65,7%

alfa 1 globulinen 2,0-4,0 g/L of 3,0-5,7%

alfa 2 globulinen 5,0-9,0 g/L of 7,1-12,1%

beta globulinen 7,0-11,0 g/L of 9,2-13,8%

gamma globulinen 7,0-15,0 g/L of 9,4-18,2%
Bron: Intern validatierapport IPEFVVR00002
Interpretatie Bij aanwezigheid van extra fractie(s) in de gamma- en/of betazones wordt immunofixatie ingezet ter uitsluiting of bevestiging van paraproteïne (niet bij opvolging van gekende casus, tenzij nieuwe fractie zichtbaar). Ander typische eiwitprofielen worden eveneens in het besluit gerapporteerd: bisalbuminemie, inflammatoir patroon, nefrotisch syndroom, hemolytisch patroon, beta-gamma bridging (compatibel met leverpathologie), polyclonale hypergammaglobulinemie, hypogammaglobulinemie.
Deelname EKE EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 11: albumine (540131-540142)
RIZIV nr 540455-540466
B-waarde 150
Versiedatum 23/08/2021