Back to top

Beta-2-microglobuline

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Tumormerkers en proteinechemie
Groep Gammopathieën
Code B2MG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum-gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 350 µL serum
Bewaarcondities en voorbehandeling Na scheiden van serum en cellen kunnen de stalen tot maximum 8 dagen bewaard worden in de koelkast of max. 2 maanden in de diepvries.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd < 3 dagen
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Michel Langlois
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode Immunonefelometrie
Mogelijke interferenties Sterk lipemisch of troebel serum.
Toestel BN ProSpec
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden 0,70 - 1,80 (bron: Siemens)
Interpretatie Verhoogde serumconcentraties bij een normale GFR wijst op een verhoogde beta2-microglobuline productie. Merker voor opvolging van lymfoproliferatieve ziekten (CLL, non-Hodgkin lymfomen, ziekte van Hodgkin en multipel myeloom). De beta2-microglobuline concentratie is evenredig met de tumormassa en dus de prognose. Na behandeling met cytostatica neemt de concentratie bij succes van de therapie af. Bij myeloompatiënten treedt vaak nierfunctieverlies op: in dat geval kan beta2-microglobuline niet worden gebruikt als maat voor de tumormassa.
Het serum beta2-microglobuline is een maat voor de GFR bij patiënten met een niertransplantaat (de productie is constanter dan deze van creatinine, aangezien beta2-microglobuline niet afhangt van de spiermassa). De dosage is echter wel minder specifiek, want pathologieën met een activering van het immuunsysteem, zoals bacteriële infecties, auto-immuunziekten (vb. RA, SLE) en virale infecties, verhogen de serumconcentraties van beta2-microglobuline.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 542533-542544
B-waarde 250
Versiedatum 23/08/2021