Back to top

Mycophenolaat

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Therapeutische drugmonitoring
Groep Drugmonitoring
Subgroep Immunosuppressiva
Code MYCOF
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur EDTA plasma
Recipient voorkeur EDTA buis zonder gel
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities Onmiddellijk vóór toediening van de volgende dosis
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal zo vlug mogelijk centrifugeren en aliquoteren.
Koel of ingevroren bewaren tot verzenden
Centrifugeer een aliquot van het totaal EDTA bloed indien op het afgenomen bloed eveneens andere immuunsuppressiva dienen geanalyseerd
Transport voorwaarden gekoeld (2-8°C)
Analyse frequentie Verzending op donderdag
Antwoordtijd max. 6 dagen
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Laboratoria UZ Leuven
Techniek/methode LC-MS/MS
Toestel Waters - Micromass Quatro micro
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden 0,3 - 3,5
Bron: Revised: Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1100 drugs and other xenobiotics, Schulz et al (2020) Critical Care 24:195,
Accreditatie neen
Diagnoseregel 46: …aanrekenbaar aan RIZIV in geval van therapeutische monitoring; hierbij gelden dezelfde voorschriftregels als in het geval van diagnoseregels
Diagnoseregel 51: aanrekenbaar aan RIZIV bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie
RIZIV nr 548413-548424
B-waarde 600
Zoektermen Cellcept, MPA, mycophenolaat, mofetil, Myfortic
Versiedatum 3/11/2020