Back to top

Proteïne S (genotypering)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code FPSG
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten Citraat

DNA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 2,7 ml bloed
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar volbloedstalen bij 2-8°C en DNAstalen bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst max. 7d. na afname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 7d. na afname (of langer in functie van beschikbaarheid staal indien DNA binnen de 7 dagen na afname werd geëxtraheerd).
Transport voorwaarden Volbloed of DNA bij kamertemperatuur transporteren (binnen 3 dagen na staalafname igv volbloed).
Analyse frequentie +-3-maandelijks
Antwoordtijd +-4 maand
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Centrum Medische Genetica UZ Gent. Medisch onderzoeksgebouw. De Pintelaan 185. 9000 Gent
Interpretatie Genotypering voor proteïne S deficiënties wordt enkel uitgevoerd in overleg met of op vraag van een bevoegd klinisch bioloog, nadat 2x een verlaagde waarde voor proteïne S werd aangetoond.
Versiedatum 2/03/2023