Back to top

Proteine S

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13110
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 100 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur indien bepaling binnen de 8 uur wordt uitgevoerd, 1 maand op -20°C en 3 maand op -80°C. Centrifugeer het staal voor invriezen zodat het bloedplaatjesaantal <50.000/µL bedraagt (of <10.000/µL indien ook lupus anticoagulans is aangevraagd). In ons labo wordt hiervoor een dubbel centrifugatieprotocol van
eerst 8 min aan 1900g gevolgd door 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode Geautomatiseerde immunoturbidimetrie
Mogelijke interferenties Anticoagulantia interfereren NIET met de analyse.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden <1 dag: 12-60

<5 dagen: 22-78

<30 dagen: 33-93

<90 dagen: 54-118

< 180 dagen: 55-119

>180 dagen: zie referentiewaarden volwassenen

Bron: Blood 1987 (70):165-172.
NW Man Volwassenen: 75-145

Bron: bijsluiter firma IL
NW Vrouw Volwassenen: 55-125

Bron: bijsluiter firma IL
Interpretatie Vanaf 05/08/12 wordt de concentratie van de vrije fractie van het proteïne S gemeten, die niet gebonden is aan het dragereiwit C4bBP (voordien werd het totale proteïne S gemeten, gebonden en ongebonden). Enkel de vrije fractie is functioneel actief. Een verlaagde waarde voor proteïne S dient steeds geconfirmeerd te worden door een tweede afname 1 à 3 maanden later. Verlaagde waarden worden gezien bij congenitale deficiëntie, vitamine-K tekort (cave coumarines), zwangerschap, gebruik van orale contraceptiva, nefrotisch syndroom, leverlijden en infectieuze aandoeningen. Premenopausale vrouwen hebben lagere normaalwaarden dan postmenopausale vrouwen of mannen.
Congenitale deficiëntie komt voor bij 0,1-1% van de algemene bevolking, en bij 1-3% van de patiënten met een eerste manifestatie van VTE. Het relatieve risico voor VTE is 15 tot 20 keer groter in vergelijking met mensen zonder PS deficiëntie (Bron: BJH 2010;149:824-833).
Deelname EKE UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D20; RIZIV terugbetaling enkel bij patiënten van minder dan 55 jaar met een trombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse invtravasale stolling.
RIZIV nr 554153/554164
B-waarde 300
Versiedatum 27/03/2023