Back to top

Proteine C

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13120
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur indien bepaling binnen de 8 uur wordt uitgevoerd, 1 maand op -20°C en 3 maand op -80°C. Centrifugeer het staal voor invriezen zodat het bloedplaatjesaantal <50.000/µL bedraagt (of <10.000/µL indien ook lupus anticoagulans is aangevraagd). In ons labo wordt hiervoor een dubbel centrifugatieprotocol van
eerst 8 min aan 1900g gevolgd door 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting
Mogelijke interferenties Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij het optisch aflezen van de stollingstijd. De aanwezigheid van een lupus anticoagulans of van de factor V Leiden mutatie kan interferen met de analyse.
Anticoagulantia interfereren NIET met de analyse.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden <1 dag: 17-53

<5 dagen: 20-64

<30 dagen: 21-65

<90 dagen: 28-80

< 180 dagen: 37-81

<6 jaar: 40-92

<11 jaar: 45-93

<17 jaar: 55-110

Volwassenen: 70-140

Bron: Pediatrie: Blood 1987 (70):165-172 en Blood 1992,80(8):1998-2005.
Volwassenen: bijsluiter firma IL
Interpretatie Proteïne C (PC) deficiëntie wordt opgespoord in het kader van een verhoogde stollingsneiging. Congenitale PC derficiëntie komt voor bij 0,2-0,5% van de algemene bevolking en bij 2-5% van de patiënten met een eerste manifestatie van VTE. Het relatieve risico voor VTE is 15 tot 20 keer groter in vergelijking met personen zonder PC deficiëntie (ref. BJH 2010;149:824-833).
Verworven PC deficiëntie komt voor igv van vitamine K tekort (o.a. coumarine therapie). Lage waarden worden ook gemeten igv diffuse intravasale stolling (DIC), sepsis (in het bijzonder meningokokken septicemie), leveraandoeningen,sikkel cel anemie en in de vroege postoperatieve periode.
Deelname EKE UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D20; RIZIV terugbetaling enkel bij patiënten van minder dan 55 jaar met een trombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse invtravasale stolling.
RIZIV nr 554131/554142
B-waarde 300
Versiedatum 27/03/2023