Back to top

Anticardiolipine antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13085
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serum (klonter)
Recipient toegelaten Li-heparine
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 150 µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur indien bepaling binnen de 8 uur wordt uitgevoerd, 48 uur op 2 - 8 °C, 3 maanden op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <8u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • tot 48u in functie van beschikbaarheid van staal indien bewaring in frigo
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode chemiluminescente immunoassay
Mogelijke interferenties Anticoagulantia interfereren NIET met de analyse
Toestel ImmunoCap
Eenheid of kwalitatief IgG: GPL, IgM: MPL (gestandardiseerde eenheden)
Referentie waarden <10: negatief

10-40: grijze zone

>40: positief

Bron: bijsluiter firma Phadia en ISTH guidelines 2009
Interpretatie Anticardiolipine antistoffen (ACA's) worden aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische criteria (trombose of zwangerschapscomplicaties) als aan laboratoriumcriteria (positieve ACA's en/of anti-B2GP1 antistoffen en/of lupus anticoagulans, LA). Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken (ISTH Sydney criteria, 2009). Multipositiviteit voor deze 3 types testen (ACA's, anti-B2GP1 antistoffen, LA) gaat gepaard met een sterkere correlatie met trombose in vergelijking met single positiviteit voor 1 van deze 3 testen.
De waarde van IgM antistoffen, van lage titers IgG antistoffen en van positieve resultaten voor ACA's in afwezigheid van een LA staat ter discussie. Vals positieve resultaten voor ACA's worden frekwent geobserveerd bij inflammatoire aandoeningen.
Deelname EKE UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D106:

-kliniek antifosfolipidensyndroom

-systemische lupus erythematodes
RIZIV nr 554433/554444
B-waarde 200

(indien pseudonomenclatuur: +-12 euro ten laste van de patënt voor de combinatie van IgG en IgM)
Zoektermen antifosfolipiden antistoffen, antifosfolipidenantistoffen, anticardiolipines
Versiedatum 27/03/2023