Back to top

Anti-bèta-2-glycoproteïne 1 antistoffen (anti-B2GP1 AS)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Trombofilie (tromboseneiging)
Code 13090
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serum (klonter)
Recipient toegelaten Li-heparine
Mininum vereiste volume 1 mL bloed
Analysevolume 150 µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur indien bepaling binnen de 8 uur wordt uitgevoerd, 48 uur op 2 - 8 °C, 3 maanden op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <8u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • tot 48u in functie van beschikbaarheid van staal indien bewaring in frigo
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode chemiluminescente immunoassay
Mogelijke interferenties Anticoagulantia interfereren NIET met de analyse
Toestel ImmunoCap
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden <7: negatief

7-10: grijze zone

>10: positief

Bron: bijsluiter firma Phadia
Interpretatie Anti-bèta-2 glycoproteïne 1 antistoffen (anti-B2GP1) worden aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische criteria (trombose of zwangerschapscomplicaties) als aan laboratoriumcriteria (positieve ACA's en/of anti-B2GP1 antistoffen en/of lupus anticoagulans, LA). Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken (ISTH Sydney criteria, 2009).

Het belang van de bepaling van anti-B2GP1 ligt enerzijds in het feit dat een deel (volgens de literatuur 5-10%) van de patiënten met het antifosfolipidensyndroom enkel positief is voor anti-B2GP1, en niet voor cardiolipines of lupus anticoagulans ('single positiviteit'). Anderzijds vertoont multipositiviteit voor deze 3 types testen een sterkere correlatie met trombose in vergelijking met single positiviteit voor 1 van deze 3 testen.
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D106:

-kliniek antifosfolipidensyndroom

-systemische lupus erythematodes
RIZIV nr 553291/553302
B-waarde 700

(indien pseudonomenclatuur: +-42 euro ten laste van de patiënt voor de combinatie van IgG en IgM)
Zoektermen Antiglycoproteïne antistoffen, anti-B2GP, antifosfolipiden antistoffen, antifosfolipidenantistoffen
Versiedatum 2/03/2023