Back to top

Heparine antistoffen (HIT antistoffen)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Overige
Code 13070
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum (klonter)
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 100 µl serum
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur indien bepaling binnen de 8 uur wordt uitgevoerd, 48 uur op 2 - 8 °C, 3 maanden op -20°C.
Analyse frequentie volgens aanvraag, op weekdagen
Antwoordtijd 1 maand
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid infectieuse serologie
Techniek/methode ELISA
Referentie waarden Negatief
Interpretatie De aanwezigheid van heparine-antistoffen wordt gezien bij 5% van de patiënten die ongefractioneerd heparine kregen toegediend. De heparine-antistoffen binden aan plaatjesfactor 4 (PFA) waardoor bloedplaatjes enerzijds sneller geklaard worden uit de circulatie (heprine-geïnduceerde trombocytopenie, HIT) en anderzijds geactiveerd kunnen worden, met trombose tot gevolg (HITT). De diagnose van HIT(T) is vnl klinisch, aangezien de gebruikte ELISA methode een lage specificiteit vertoont (hoog aantal vals positieve resultaten). De methode heeft wel een hoge gevoeligheid, waardoor een negatief resultaat op betrouwbare wijze de diagnose van HIT(T) kan uitsluiten. De specificiteit van de analyse kan verhoogd worden door het gebruik van een eenvoudig klinisch scoresysteem ('Warkentin 4 T' score'): Trombocytopenie, Tijd van plaatjesdaling (typisch 5 -10 dagen na toediening heparine), Trombose, en afwezigheid van een andere verklaring voor de Trombocytopenie. Een positief resultaat kan, in samenspraak met een bevoegd klinisch bioloog, geconfirmeerd worden met een functionele assay in het UZ Gent.
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001: Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (STJALG)
Diagnoseregel D142: De verstrekking 545451-545462 mag enkel worden aangerekend in het geval van klinisch vermoeden van heparine geïnduceerde trombocytopenie (bepaald op basis van een vermindering van het aantal bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose of trombosesequellen, in afwezigheid van andere oorzaken van trombocytopenie).
RIZIV nr 545451/545462
B-waarde 1500
Zoektermen HIT, HITT, heparine geïnduceerde bloedplaatjes antistoffen, geinduceerd
Versiedatum 27/03/2023