Back to top

Heparine antistoffen, confirmatie UZ Gent

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Overige
Code HEPAUZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum+Plasma
Recipient voorkeur Serum (klonter) + Citraat (plasma)
Mininum vereiste volume 1x ml bloed voor serum en 1 ml bloed voor plasma
Analysevolume 100 µl serum en 500 µl plasma
Bewaarcondities en voorbehandeling 48 uur op 2 - 8 °C, 3 maanden op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <1 week
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • tot 1 week in functie van beschikbaarheid van staal
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 1 x per week - verzending op donderdag
Antwoordtijd max 3 weken (TAT onderaannemer: 1 week)
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent, stollingslabo
Techniek/methode ELISA (+- flowcytometrie)
Referentie waarden Afwezig
Interpretatie De functionele assay wordt steeds vooraf gegaan door een ELISA-test. Enkel duidelijk positieve resultaten in deze screeningsELISA worden geconfirmeerd in een functionele assay (flow cytometrie). De resultaten moeten steeds geïnterpreteerd worden samen met het klinisch beeld (Warkentin 4 T score).
Deze test wordt enkel uitgevoerd mits akkoord van een bevoegd klinisch bioloog (stollingsaandoeningen).
Accreditatie Nee
Diagnoseregel D143: De verstrekking 545473-545484 mag enkel worden aangerekend in het geval van heparine geïnduceerde antilichamen die aangetoond werden door een immunologische techniek of bij een 4T-score > 6.
RIZIV nr 545473/545484
B-waarde 3000
Versiedatum 27/03/2023