Back to top

ADAMTS-13 (von willebrand factor protease) inhibitor

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Overige
Code ADTINH (code wordt automatisch toegevoegd bij code ADTS13)
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 2 ml bloed
Analysevolume 1 ml plasma
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 1 x per 2 weken - sneller indien dringend. Tijdstip verzending in samenspraak met bioloog (meestal dringend).
Antwoordtijd max. 20 dagen (TAT onderaannemer: < 2 weken)
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 2 tot 5 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. J. Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
Techniek/methode ELISA
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden <12 U/mL: negatief
12-15 U/mL: borderline
>15 U/mL: positief
Interpretatie Inhibitormeting (code ADTSINH) gebeurt automatisch indien de activiteitsmeting van ADAMTS-13 <30%. De aanwezigheid van een inhibitor wijst op een verworven (immunologische) TTP, terwijl de afwezigheid van een inhibitor op congenitale (genetische) TTP wijst.
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier Geen specifieke aanvraag nodig. Inhibitormeting (code ADTSINH) gebeurt automatisch indien de activiteitsmeting van ADAMTS-13 <30%.
Diagnoseregel D138: De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ADAMTS13 (von Willebrand protease) activiteit van < 0.3 IU/ml (< 30%).
RIZIV nr 545252-545263
B-waarde B3000
Zoektermen VWF-protease inhibitor, von willebrand protease inhibitor,
Versiedatum 2/03/2023