Back to top

VWF antigen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Hemofilie (bloedingsneiging)
Code 13015
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur indien bepaling binnen de 4 uur wordt uitgevoerd 3 maanden op -20°C of -80°C. Centrifugeer het staal voor invriezen zodat het bloedplaatjesaantal <50.000/µL bedraagt (of <10.000/µL indien ook lupus anticoagulans is aangevraagd). In ons labo wordt hiervoor een dubbel centrifugatieprotocol van
eerst 8 min aan 1900g gevolgd door 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode latex immunoturbidimetrie
Mogelijke interferenties De aanwezigheid van reumafactor kan een overschatting van het testresultaat veroorzaken.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden Indien bloedgroep O: 42-141%

Indien bloedgroep A+B+AB: 66-176%
Interpretatie Verlaagde waarden voor VWF-antigen kunnen wijzen op von Willebrand ziekte, maar resultaten moeten samen geïnterpreteerd worden met de waarden van VWF activiteit (ristocetine cofactor), FVIII activiteit, plaatjesfunctieanalyse (PFA en aggregometrie) en multimeeranalyse.
Deelname EKE UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
RIZIV nr 554271/554282
B-waarde 350
Versiedatum 27/03/2023