Back to top

VWF activiteit (ristocetine co-factor)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Hemofilie (bloedingsneiging)
Code 13015
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur indien bepaling binnen de 4 uur wordt uitgevoerd, 3 maand op -80°C. Centrifugeer het staal voor invriezen zodat het bloedplaatjesaantal <50.000/µL bedraagt (of <10.000/µL indien ook lupus anticoagulans is aangevraagd). In ons labo wordt hiervoor een dubbel centrifugatieprotocol van
eerst 8 min aan 1900g gevolgd door 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode latex-immunoturbidimetrie
Mogelijke interferenties De aanwezigheid van reumafactor kan een overschatting van het testresultaat veroorzaken.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden Indien bloedgroep O: 48-202%

Indien bloedgroep A+B+AB: 61-240%
Interpretatie Verlaagde waarden voor ristocetine cofactor activiteit kunnen wijzen op von Willebrand ziekte, maar resultaten moeten samen geïnterpreteerd worden met de waarden van VWF-antigen, FVIII activiteit, plaatjesfunctieanalyse (PFA en aggregometrie) en multimeeranalyse.
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
RIZIV nr 554293/554304
B-waarde 350
Versiedatum 27/03/2023