Back to top

Von Willebrand factor multimeer analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Hemofilie (bloedingsneiging)
Code 13017 VWF_MMA_VZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur citraat buisje
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 500 µl plasma
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 1 x per week - verzending op donderdag
Antwoordtijd max. 30 dagen (TAT onderaannemer: < 2 weken)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. J. Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZA, Labo hematologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
Interpretatie Bepaling van von Willebrand factor (VWF) multimeeranalyse is relevant bij de verdere uitwerking van een vermoeden van type 2 ziekte van von Willebrand. In eerste instantie dient de VWF activiteit (ristocetine co-factor) en VWF antigen gemeten te worden.
De test is zeer arbeidsintensief en slechts in een beperkt aantal klinische situaties zinvol.
Een akkoord van een bevoegd klinisch bioloog (stollingsaandoeningen) is daarom vereist.
Bijkomende info is te vinden onder http://www.vonwillebrand.be/index.php
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities.
Ook 'Aanvraagformulier von Willebrand Disease Typing' UZA invullen: http://www.vonwillebrand.be/index.php/van-staalafname-tot-resultaat/aanv...
Diagnoseregel D140: De verstrekking 545414-545425 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio VWF :RCo/VWF :Ag< 0.6 ofwel een activiteit van de VWF < 40%.
RIZIV nr 545414/545425
B-waarde B3000
Versiedatum 27/03/2023