Back to top

Von Willebrand factor genetische analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Hemofilie (bloedingsneiging)
Code 13016 VWF_GEN_VZ
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 5 mL
Analysevolume 5 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries (-20°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <24 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <24 uur indien bewaard op KT° of frigo
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 1 x per week - verzending op donderdag
Antwoordtijd max 3 maand (TAT onderaannemer <3 maand)
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZA, Labo hematologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
Techniek/methode Direct sequencing + MLPA
Interpretatie Genetisch onderzoek bij ziekte van von Willebrand (VWD) is voornamelijk relevant bij de verdere uitwerking van een vermoeden van type 2 ziekte van von Willebrand of bij vermoeden van famiale VWD. In eerste instantie dient de VWF activiteit (ristocetine co-factor) en VWF antigen gemeten te worden.
De test is slechts in een beperkt aantal klinische situaties zinvol.
Een akkoord van een bevoegd klinisch bioloog (stollingsaandoeningen) is daarom vereist.
Bijkomende info is te vinden onder http://www.vonwillebrand.be/index.php
Aanvraagformulier Zowel 'Aanvraagformulier von Willebrand Disease Typing' als ''Aanvraagformulier von Willebrand Disease Genetisch Onderzoek' UZA invullen:

http://www.vonwillebrand.be/index.php/van-staalafname-tot-resultaat/aanv...

Versiedatum 27/03/2023