Back to top

Factor VIII

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Hemofilie (bloedingsneiging)
Code 13005
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur indien bepaling binnen de 4 uur wordt uitgevoerd, 3 maand op -80°C. Centrifugeer het staal voor invriezen zodat het bloedplaatjesaantal <50.000/µL bedraagt (of <10.000/µL indien ook lupus anticoagulans is aangevraagd). In ons labo wordt hiervoor een dubbel centrifugatieprotocol van
eerst 8 min aan 1900g gevolgd door 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting
Mogelijke interferenties De aanwezigheid van een lupus anticoagulans kan ooraak zijn van vals verlaagde waarden.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden <1 dag: 22-178

<5 dagen: 22-154

<30 dagen: 25-157

<90 dagen: 33-125

< 180 dagen: 37-109

>180 dagen: 50-150

Volwassenen: 50-150

Bron: Pediatrie: Blood 1987 (70):165-172. Volwassenen: bijsluiter firma IL
Interpretatie Congenitale hemofilie A wordt in 3 categorieën onderverdeeld, nl.: 1) zwakke hemofilie (FVIII: 5-40%): weinig klinische tekens tenzij bij majeure trauma, tandextracties, na operaties (bv.amygdalectomie), 2) gematigde hemofilie (FVIII:1-5%): bloedingen bij minimum trauma, 3) sterke hemofilie (FVIII< 1%): spontane bloedingen. Verworven hemofilie is het gevolg van de aanwezigheid van een inhibitor tegen FVIII.
Deelname EKE WIV-UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
RIZIV nr 554256/554260
B-waarde 300
Versiedatum 27/03/2023