Back to top

Factor V

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Hemofilie (bloedingsneiging)
Code 13025
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur indien bepaling binnen de 4 uur wordt uitgevoerd, 3 maand op -80°C. Centrifugeer het staal voor invriezen zodat het bloedplaatjesaantal <50.000/µL bedraagt (of <10.000/µL indien ook lupus anticoagulans is aangevraagd). In ons labo wordt hiervoor een dubbel centrifugatieprotocol van
eerst 8 min aan 1900g gevolgd door 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd 3 weken
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting
Mogelijke interferenties De aanwezigheid van een lupus anticoagulans kan ooraak zijn van vals verlaagde waarden.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden <1 dag: 36-108

<5 dagen: 45-145

<30 dagen: 62-134

<90 dagen: 48-132

< 180 dagen: 55-127

>180 dagen: 60-140

Volwassenen: 60-140

Bron: Pediatrie: Blood 1987 (70):165-172. Volwassenen: bijsluiter firma IL
Interpretatie FII, VII en X zijn vitamine K dependente factoren die vnl. in de lever worden aangemaakt. FV wordt eveneens in de lever aangemaakt, maar is vitamine K independent. Daling van FII, VII en X zonder daling van FV kan daarom wijzen op vitamine K tekort (o.a. door inname van vitamine-K antagonisten). Een daling van al deze factoren kan op leverlijden wijzen, maar ook op een oud staal (in dit laatste geval vooral lage waarden voor FV). Een geïsoleerde daling van FII, FV, FVII of FX is zeldzaam en kan wijzen op een congenitaal tekort.
Deelname EKE WIV-UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
Diagnoseregel D18; RIZIV terugbetaling enkel indien de PT lager is dan 70%.
RIZIV nr 554713/554724
B-waarde 125
Versiedatum 27/03/2023