Back to top

Heparine (anti-Fxa)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Drug monitoring
Code 13180
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities Igv LMWH is het tijdstip van afname cruciaal voor een correcte interpretatie van de resultaten: piekwaarden worden afgenomen 4 uur na de laatste inname, dalwaarden worden afgenomen vlak voor de volgende inname Vermeld het tijdstip onder 'Klinische gegevens' op de aanvraagbrief. De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Centrifugeer 10 min aan 1600g. Bewaring op kamertemperatuur indien bepaling binnen de 4 uur wordt uitgevoerd, 2 weken op -20°C, 3 maand op -80°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <3 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie Op aanvraag
Antwoordtijd 24u (weekdagen, op aanvraag)
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 4u (weekdagen, op aanvraag)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting van anti FXa-activiteit met specifieke calibratie
Mogelijke interferenties Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij het optisch aflezen van de immunoturbiditeit. Andere fX-inhibitoren (bijvb DOAC) kunnen tot vals verhoogde waarden leiden.
Toestel ACL TOP (Werfen)
Eenheid of kwalitatief IU/ml
Referentie waarden Specifieke doelwaarden zijn niet beschikbaar. Te verwachten concentraties zijn afhankelijk van tijdstip van afname (piek/dal)
Interpretatie Monitoring van concentratie heparine (ongefractioneerd of LMWH) in bloed.
Deelname EKE UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 Aanvraagbrief toxicologie en TDM
Diagnoseregel D107:

-zwangerschap

-<18 jaar

-nierinsufficiëntie

-BMI>30 of <18

-bloedingsdiathese

-recidiverende tromboses onder therapie

-ECMO

-peri-operatief

-behandeling met antidotum
RIZIV nr 553313-553324 (B1000)
B-waarde 1000

(indien pseudonomenclatuur: +-29 euro ten laste van de patënt)
Versiedatum 2/03/2023