Back to top

Edoxaban (Lixiana)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Drug monitoring
Code 13165
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities Het tijdstip van afname is cruciaal voor een correcte interpretatie van de resultaten: piekwaarden worden afgenomen 2 uur na de laatste inname, dalwaarden worden afgenomen vlak voor de volgende inname Vermeld het tijdstip onder 'Klinische gegevens' op de aanvraagbrief. De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Centrifugeer 10 min aan 1600g. Bewaring op kamertemperatuur indien bepaling binnen de 4 uur wordt uitgevoerd, 2 weken op -20°C, 3 maand op -80°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <1dag
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <2 weken indien bewaard in frigo
  • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie Op aanvraag
Antwoordtijd 2 weken
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 24u (op weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling
Techniek/methode Automatische (optische) meting van anti FXa-activiteit met specifieke calibratie
Mogelijke interferenties Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij het optisch aflezen van de immunoturbiditeit. Andere fX-inhibitoren (bijvb LMWH of UFH) kunnen tot vals verhoogde waarden leiden.
Toestel ACL TOP (Werfen)
Eenheid of kwalitatief ng/ml
Referentie waarden Specifieke doelwaarden zijn niet beschikbaar. Te verwachten concentraties zijn afhankelijk van tijdstip van afname (piek/dal)
Interpretatie Edoxaban (Lixiana) behoort tot de groep van directe orale anticoagulantie (DOAC), en is een directe FX-inhibitor. Ten opzichte van de conventionele anticoagulantia (heparine, LMWH, vitamine K-antagonisten) hebben de DOAC bepaalde voordelen: orale inname, snelle werking, kort half-leven, voorspelbare farmacokinetiek en –dynamiek, geringer risico op interacties met voedingsbestanddelen en medicatie. Hierdoor kunnen de DOAC aan een vaste dosis gegeven worden, en is er in de meeste gevallen geen nood aan laboratoriummonitoring.
Voor bepaalde indicaties, zoals bij kleine kinderen, zwangerschap, sterk afwijkend BMI, bloeding, een trombo-embolisch event, urgente chirurgische ingrepen, nierfalen, comedicatie of bij twijfel over de compliantie kan monitoring van de DOAC toch nuttig zijn.

Uit de literatuur blijkt dat de routine stollingstesten (aPTT, PT) ontoereikend zijn om de DOAC te monitoren, aangezien er grote verschillen zijn tussen de verschillende labo's, afhankelijk van het gebruikte reagens. Bovendien worden de routine stollingstesten maar in beperkte mate beïnvloed door edoxaban. Binnen de normale werkuren kan daarom een specifieke analyse voor monitoring van edoxaban aangevraagd worden.
Deelname EKE UK NEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 Aanvraagbrief toxicologie en TDM
Diagnoseregel D107:

-zwangerschap

-<18 jaar

-nierinsufficiëntie

-BMI>30 of <18

-bloedingsdiathese

-recidiverende tromboses onder therapie

-ECMO

-peri-operatief

-behandeling met antidotum
RIZIV nr 553313-553324
B-waarde 1000

(indien pseudonomenclatuur: +-29 euro ten laste van de patënt)
Versiedatum 27/03/2023