Back to top

Trombocytenaggregatie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Bloedplaatjesfunctie
Code 13065
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Perifeer bloed
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 20 ml bloed (6 tubes)
Speciale afname condities Afname gebeurt bij voorkeur op de bloedafnamedienst van het labo. Afname moet gebeuren voor 10u 's morgens, zodat staal tijdig kan verzonden worden. Afname bij voorkeur in perifere vene zonder stuwing, niet via catheter. De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube onmiddellijk na afname voorzichtig opmengen en naar labo brengen (niet via buizenpost!).
Bewaarcondities en voorbehandeling Analyse moet binnen de 4 uur na staalafname gebeuren
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <1 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag Geen bijaanvraag mogelijk. Bloedafname op afspraak.
Transport voorwaarden Stalen worden onmiddellijk na afname naar het labo gebracht (niet via buizenpost!). Staal onmiddellijk na aankomst in het labo verzenden naar UZ Gent op KT° (analyse moet binnen de 4 uur na staalafname gebeuren)! Staal mag niet hevig geschud worden.
Analyse frequentie ENKEL OP AFSPRAAK, op weekdagen
Antwoordtijd 72 uur
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent, stollingslabo, Prof K Devreese (labo verwittigen van komst staal. Staal moet voor 12u in UZ Gent toekomen)
Techniek/methode Aggregometrie (LTA)
Interpretatie De trombocytenaggregatietest wordt gebruikt ter opsporing van afwijkingen in de bloedplaatjesfunctie. Gestoorde aggregatietesten kunnen diagnostisch zijn voor de ziekte van von Willebrand, congenitale plaatjesaandoeningen zoals Glanzmann en Bernard-Soulier maar ook voor (resistentie aan) bepaalde antiplaatjesmedicatie.
Ook Clopidogrel-resistentie kan via deze analyse bepaald worden.
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor speciale stolling en laboratoriumtesten met speciale afnamecondities
RIZIV nr 554013/554024
B-waarde 1000
Versiedatum 2/03/2023