Back to top

Fibrinogeen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stolling en hemostase
Groep Algemene stolling
Code 12020
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Plasma
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 1 ml bloed
Analysevolume 250 µl plasma
Speciale afname condities De tube moet voldoende gevuld zijn (>90%), zodat de verhouding citraat en bloed gerespecteerd wordt. Tube direct na afname voorzichtig opmengen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Kamertemperatuur of frigo indien bepaling binnen de 48 uur wordt uitgevoerd. Centrifugeer het staal zodat het bloedplaatjesaantal zeker <200.000/µL en bij voorkeur <50.000/µL bedraagt. In ons labo wordt hiervoor een centrifugatieprotocol van
8 min aan 1900g g of van 10 min aan 1600g gebruikt.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <48 uur
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag
  • <48 uur indien bewaard op KT° of frigo
  • tot 1 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1,5 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Stolling - urgente immunoassay
Techniek/methode Automatische (optische) meting
Mogelijke interferenties Lipemische, icterische en hemolytische stalen kunnen onbetrouwbare resultaten geven bij het optisch aflezen van de stollingstijd.
Toestel ACL TOP (Instrumentation Laboratory)
Eenheid of kwalitatief mg/dl
Referentie waarden 160 - 390

Bron: bijsluiter firma IL en validatiedossier AZ Sint-Jan
Interpretatie Lage waarden komen voor bij congenitale dysfibrinogenemie en bij diffuse intravasale stolling (DIC). Hoge concentraties van fibrine degradatie producten (FDP's) kunnen interfereren met de assay en (vals) verlaagde waarden geven.
Fibrinogeen is een acute fase eiwit, en verhoogde concentraties worden daarom gemeten bij inflammatoire toestanden, zwangerschap enz.
Deelname EKE WIV-UK NEQAS
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Cumulregel 101
Diagnoseregel D95; RIZIV terugbetalingin combinatie met PT enkel in geval van oppuntstelling van
een bloedingsdiathese, diffuse intravasculaire stolling, sepsis,
leverinsufficiëntie, fibrinolytische therapie en postpartumbloedingen.
RIZIV nr 554610/554621
B-waarde 80
Versiedatum 2/03/2023