Back to top

Sulfo-cysteïne in urine (vroeger sulfiet)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Varia
Code SULU
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urinecollectie
Recipient voorkeur Urineverzamelfles
Mininum vereiste volume 2 mL
Analysevolume 2 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren in diepvries
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie in batch bij voldoende stalen (verzending op donderdag)
Antwoordtijd max. 2 maanden
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Eenheid of kwalitatief mmol/mol creat
Referentie waarden <5

Bron: labogids UZ Gent
Aanvraagformulier AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
RIZIV nr 543034
B-waarde 2500
Zoektermen sulfiet
Versiedatum 20/07/2022