Back to top

Suikerchromatografie in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code 71155
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urine
Recipient voorkeur steriel potje
Mininum vereiste volume 2 ml
Analysevolume 2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Invriezen
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie in batch bij voldoende stalen (verzending op donderdag)
Antwoordtijd max. 2 maanden
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode GC-MS met BSTFA derivatisatie, SIM detectie en kwantificatie met behulp van 1 inwendige standaard
Eenheid of kwalitatief mmol/mol creatinine
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
B-waarde niet-ZIV prijs: 80 euro
Zoektermen suikerchromatografie
Versiedatum 11/08/2023