Back to top

Sialotransferrine isotypering

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code SIALTR
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 500 µL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal dadelijk centrifugeren en serum invriezen
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd <3 weken (TAT onderaannemer 14 dagen)
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven laboratorium Herestaat 49, 3000 Leuven
Aanvraagformulier AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
Diagnoseregel 40, 131
RIZIV nr 544832-544843
B-waarde 500
Zoektermen sialotransferrine; CDG; glycosylatiedefecten; CDT
Versiedatum 20/07/2022