Back to top

Porfobilinogeen kwantitatief

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code PORFBU
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urinecollectie
Lichaamsmateriaal toegelaten urineportie
Recipient voorkeur urineverzamelfles
Recipient toegelaten Steriel potje / steriele buis
Mininum vereiste volume 10 mL
Speciale afname condities Best af te nemen tijdens of onmiddellijk na een abdominale pijnaanval.

Staal onmiddellijk na afname van het licht afschermen!
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren in koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd <2 weken (TAT onderaannemer 7 dagen)
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven laboratorium Herestaat 49, 3000 Leuven
Techniek/methode Chromatografie + spectrofotometrie
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden =< 2

Bron: labogids UZ Leuven
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543631-543642
B-waarde 400
Zoektermen PBG dosering; porfobilinogeen; porphobilinogeen
Versiedatum 20/07/2022