Back to top

Organische zuren op urineportie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code ORGZUP
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Urine (ochtendurine)
Recipient voorkeur Steriel potje
Mininum vereiste volume 5mL
Speciale afname condities klinische gegevens noodzakelijk (medicatie?, intoxicatie?, voeding), zo snel mogelijk naar het labo brengen (bij voorkeur op ijs)
Bewaarcondities en voorbehandeling 3 maanden stabiel op -20°C
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie in batch bij voldoende stalen
Antwoordtijd max. 4 weken
24/24uur neen
Antwoordtijd indien dringend 3 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Chromatografie en spectrometrie; Werkpost Drugmonitoring en algemene toxicologie
Techniek/methode GC-MS
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden normaal spectrum van organische zuren
Interpretatie Organische zuren zijn sleutelmetabolieten in bijna alle pathways van het intermediair metabolisme, maar kunnen ook metabolieten vormen van exogene stoffen (bv. voeding, medicatie). Het pallet van stoornissen in de organische zuren is zeer uitgebreid. Het chromatogram moet altijd geïnterpreteerd worden in functie van de leeftijd en de klinische gegevens.
Deelname EKE ERNDIM organic acid QA scheme
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken; AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
Diagnoseregel 543071-543082 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose van een aangeboren metabolische ziekte
RIZIV nr 543071-543082
B-waarde 3000
Zoektermen organische zuren; organische acidurie
Versiedatum 20/07/2022