Back to top

Mucopolysacchariden chromatografie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code 71145
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urine
Recipient voorkeur steriel potje
Mininum vereiste volume 10 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie in batch bij voldoende stalen (verzending op donderdag)
Antwoordtijd max. 2 maanden
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode spectrofotometrisch met dimethylblauw kleuring
Eenheid of kwalitatief mg/g creat
Referentie waarden < 1 jaar 164 - 316

1 - 2 jaar 94 - 143

2 - 4 jaar 87 - 126

4 - 6 jaar 65 - 81

6 - 10 jaar 56 - 80

10 - 15 jaar 40 - 59

15 - 20 jaar 26 - 43

20 - 50 jaar 14 - 28

Bron: labogids UZ Gent
Deelname EKE ERNDIM-EQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
Diagnoseregel Diagnoseregel 40: organische zuren, reducerende suikers, vrij en veresterd carnitine, lysosomaal enzyme, aceto-acetaat en 3-hydroxyboterzuur, mucopolysacchariden, vrije vetzuren, orootzuur, siaalzuur, GABA in CSV, purinen en pyrimidinen mogen enkel aangerekend worden met het oog op de diagnose van een aangeboren metabole stoornis
RIZIV nr 543896-543900
B-waarde 500
Zoektermen mucopolysacchariden
Versiedatum 11/08/2023