Back to top

Monoaminen (neurotransmitters)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code MONOAM
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Lumbaal vocht
Recipient voorkeur steriele tube
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 1 mL
Speciale afname condities Afname in een ijsgekoeld tube bij een nuchtere patiënt, tussen 8h30 en 10h 's ochtends.

Gezien het bestaan van een concentratiegradiënt is het noodzakelijk de eerste mL van het opgevangen vocht voor deze bepaling voor te behouden.
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal na afname onmiddellijk naar het labo brengen. Na centrifugeren dient het supernatans afgezonderd te worden en zo snel mogelijk ingevroren te worden.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <15min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids: op ijs!!
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd <4 weken (TAT onderaannemer 3 weken)
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel Laboratorium Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
Techniek/methode HPLC
Mogelijke interferenties Hemolytische monsters zijn niet geschikt voor deze bepaling.
Toestel Agilent 1200 Series / Agilent Technologies
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
RIZIV nr 546910-546921
B-waarde 1000
Zoektermen monoaminen, neurotransmitters
Versiedatum 20/07/2022