Back to top

Guanidinoacetaat in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Stofwisselingsziekten
Groep Aangeboren stofwisselingsziekten
Code GUAU
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urine
Recipient voorkeur steriel potje
Mininum vereiste volume 500 µL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling bewaren in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag geen bijaanvraag mogelijk
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie in batch bij voldoende stalen (verzending op donderdag)
Antwoordtijd max. 2 maanden
24/24uur neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode LC-MSMS met butanol-HCl derivatisatie, MRM detectie en kwantificatie met behulp van stabiele isotopen inwendige standaarden
Eenheid of kwalitatief µmol/L
Deelname EKE ERNDIM-EQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00037 Aanvraagbrief voor metabole aandoeningen
B-waarde Niet-ZIV prijs: 7,5 euro
Zoektermen guanidinoacetaat
Versiedatum 20/07/2022