Back to top

Morfologisch onderzoek perifeer bloed

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Speciale morfologie
Groep Morfologisch onderzoek
Code MDIFF
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten Li-heparine, citraat
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 50 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling kamertemperatuur
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 48 uur
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Morfologie; Werkpost speciale morfologie
Techniek/methode Microscopie na May-Grunwald Giemsa kleuring (evtl aangevuld met NSE- of POX-kleuring)
Interpretatie Morfologische afwijkingen worden gerapporteerd in functie van de klinische vraagstelling. Bijkomende kleuringen (NSE/POX) gebeuren op vraag van de klinisch bioloog in functie van de morfologische vaststellingen op de May-Grunwald-Giemsa kleuring.
Deelname EKE WIV
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (bijschrijven onder 'ANDERE ANALYSEN')

AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten (bijschrijven onder 'ANDERE ANALYSEN')

AFAZFAB00020 Algemene en acute aanvraagbrief (bijschrijven onder 'ANDERE ANALYSEN')

AFAZFAB00005 Aanvraagbrief cytologie - immuunfenotypering - moleculaire biologie - FISH - cytogenetica
RIZIV nr B553033/B553044
Versiedatum 22/12/2022