Back to top

Fragmentocyten

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Speciale morfologie
Groep Aandoeningen van de rode bloedcellen
Subgroep Varia
Code FRC
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volboed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten Li-heparine
Mininum vereiste volume 0,5 ml
Analysevolume 10 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal moet zo snel mogelijk (op de dag van afname binnen de 4h) uitgestreken en gekleurd (May Grunwald-Giemsa) worden voor een correcte beoordeling van de morfologie RBC.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <3u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <3u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk in functie van beschikbaarheid vers gemaakt uitstrijkje)
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd <24h
24/24uur Ja
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit Morfologie
Techniek/methode Geautomatiseerde microcoscopie (Cellavision ARBCA) of manuele microscopie (10 velden op vergroting 50x worden geteld en hiervan wordt het gemiddelde/veld (=/1000 RBC) gerapporteerd).
Toestel Microscopie
Eenheid of kwalitatief /veld
Referentie waarden <5/veld: normaal.
5-10/veld: grijze zone.
>10/veld: pathologisch.

Bron: Dacie and Lewis. Practical Haematology, 9th ed., Churchill Livingstone, London, 2001.

Interpretatie Schistocyten (fragmentocyten) zijn fragmenten van erytrocyten die voorkomen bij verschillende aandoeningen:

- genetische bepaalde stoornissen: thalassemieën, congenitale dyserythropoetische anemie, rode bloedcel stoornissen (dyserythropoiëse) en erfelijke pyropoikilocytosis.

- mechanische beschadiging: hartklepprothese, vaatwandprothese, microangiopathische anemie (TTP, HUS, (pre)eclampsie (HELLP syndroom), intravasale stolling (DIC), nieraandoeningen (bv. scleroderma renal crisis, glomerulonefritis, uremie).

- post-transplantatie.

- thermische beschadiging: ernstige verbranding.

Echter ook bij neonaten en dialysepatiënten worden fragmentocyten in mindere of meerdere mate aangetroffen.

De detectie en kwantificatie van fragmentocyten speelt een rol in de diagnose en de evaluatie van de ernst van thrombotische microangiopathische anemie: het is een dringend onderzoek met een belangrijke diagnostische en therapeutische waarde (snelle start plasmaferese).
Deelname EKE Neen
Accreditatie Ja
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten: vermelden onder 'ANDERE ANALYSEN'
RIZIV nr 553033/553044
B-waarde 100
Versiedatum 22/12/2022