Back to top

Bepaling van HbA2, HbF en Hb varianten

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Speciale morfologie
Groep Aandoeningen van de rode bloedcellen
Subgroep Hemoglobinopathie
Code 15100
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volboed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten Lithium heparine, NaF
Mininum vereiste volume 2 ml
Analysevolume 1 ml (indien manuele methode 10µl)
Bewaarcondities en voorbehandeling Metingen op EDTA-volbloed blijven 3 dagen stabiel bij kamertemperatuur en max. 1 week bij koelkasttemperatuur (2-8°C). Metingen in NaF-volbloed blijven 4 tot 5 dagen stabiel bij 4°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst
 • periode bloedafname - staalontvangst <1 week
 • patiëntenlabel aanwezig
 • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
 • Acceptatiecriteria bijaanvraag <1 week
  Analyse frequentie Dagelijks
  Antwoordtijd <24h
  24/24uur Neen
  Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Jan Emmerechts
  Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit Core Lab
  Techniek/methode HPLC
  Mogelijke interferenties - In aanwezigheid van sommige Hb varianten kan interferentie optreden met de meting van HbF en/of HbA2. Sommige varianten hebben immers dezelfde analytische retentietijd als HbF en/of HbA2 en zullen hiermee co-elueren. De gemeten waarde van HbF en/of HbA2 kan hierdoor overschat worden. Waarden voor HbA2 hoger dan 8% worden als niet betrouwbaar aanschouwd, en wijzen op de aanwezigheid van een onderliggende variant.

  - De aanwezigheid van gecarbamyleerd hemoglobine (uremie/nierinsufficiëntie), geacetyleerd hemoglobine (aspirine behandeling, zwangerschap en alcoholisme) of aldehyde-Hb kan kan techniek-gerelateerde interferentie veroorzaken. Dergelijke stalen moeten soms genoodzaakt naar de firma opgestuurd worden en kunnen niet intern gemonitord worden.
  Toestel Menarini HA-8160
  Eenheid of kwalitatief %
  Referentie waarden >1 jaar :

  *HbA2:

  referentie:2,0-3,5%

  *HbF:

  1d 77,0%+/-7,3%

  5d 76,8% +/-5,8%

  3w 70,0% +/-7,3%

  6-9w 52,9% +/-11,0%

  3-4m 23,2% +/-16%

  6m 4,7% +/-2,2%

  8-11m 1,6% +/-1,0%

  >1j <2,0%

  Bron: Tietz textbook of clinical chemistry. Burtis and Ashwood. 4th ed. (2006).
  Interpretatie HbA2:

  Verhoogde waarden komen voor bij:

  *aangeboren: bèta-thalassemie, sickle cell trait en sickle cell anemie (vals verhoogd)

  *verworven: hyperthyroidisme, megaloblastische anemie

  Verlaagde waarden komen voor bij:

  *aangeboren: thalassemie trait en HbH ziekte

  *verworven: ijzerdeficiëntie, loodvergiftiging, hypothyroidisme, juveniele CMML, anemie bij chronische aandoeningen  HbF:

  Verhoogde waarden komen voor bij:

  *aangeboren: bèta-thalassemie, hereditaire persistentie van HbF (1.6%-30%, afhankelijk van type), sikkelcelanemie (valsverhoogd) en andere Hb-varianten.

  *verworven: zwangerschap, therapie met hydroxyurea, aplastische anemie, stress erythropoiësis, myelodysplastische syndromen, paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH), pernicieuze anemie.
  Deelname EKE Neen
  Accreditatie Ja
  Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (aankruisen van Opsporen en identificatie abnormaal hemoglobine, Hemoglobine A2 en/of Hemoglobine F)
  Cumulregel 50
  RIZIV nr 542076/542080
  B-waarde 500
  Versiedatum 22/12/2022